“JKP Beogradske elektrane”

Izgradnja toplotne podstanice, trenutno najsavremenije na Balkanu, u CVVS Beograd kapaciteta 2x7,5 MW sa kompletnom automatizacijom i pustanjem u rad

“Knjaz Milos” Arandelovac“

Izgradnja kompresorske stanice visokog pritiska 40 bar Izrada rezerv. V=10 m3, P=40 bar i preteceg cevovoda

“JKP Beogradske elektrane”

Projektovanje i izgradnja toplovodne kotlarnice u ul. Neznanog Junaka 45 – Bgd. 2x1,4 MW

Pivara “Carlsberg - Lav” Celarevo

Izgradnja vazdusnog grejanja nove hale povrsine 2400 m2 sa pripadajucom podstanicom 300 kW

VTI Beograd- Zarkovo

Prepravka parnog kotla BKG60 – 6t/h u vrelovodni i integrisanje u sistem toplane kapaciteta 40 MW

“JKP Beogradske elektrane”

Izgradnja toplotne vrelovodne podstanice u TO Mladenovac kapaci 3x10 MW sa kompletnom automatizacijom i pustanjem u rad

“Tarrket” – Sintelon B. Palanka

Izgradnja sistema kanala za odsisavanje precnika ? 1500

Aerodrom Sombor

Remont kotla BKG40 i BKG50 i servis termoenergetskih instalacija i uredaja

Pivara “Carlsberg - Lav” Celarevo

Izrada i ugradnja suda za NaOH, V=25 m 3 i pratece instalacije

“Knjaz Milos” Arandelovac

Izrada i ugradnja prohrom rezervoara V=15 m 3

Skola pri ambasadi Rusije

Izrada i ugradnja bojlera V=3m 3

“Knjaz Milos” Arandelovac

Izgradnja toplovodnog grejanja sa 3 podstanice (svaka kapacit. 2MW)za grejanje 3 hale ukupne povrsine 15000 m 2

“Tarrket” – Sintelon B. Palanka

Izgradnja cevnih instalacija za termalno ulje i vodu

“Knjaz Milos” Arandelovac

Izrada i ugradnja prohromskog rezervoara V=50 m 3 i pratecih instalacija

“BIP” Beograd

Izrada i ugradnja prohromskog rezervoara V=40 m 3

“Srbijanka ” Valjevo

Izrada i ugradnja rezervoara kondezata V=40 m 3 i napojnog rezervoara sa degazatorom V=40 m 3 , Servis parnih kotlova 3 kom x15 t/h (Standard kessel) i gorionika Ray.

“Knjaz Milos” Arandelovac

Izrada i ugradnja prohr. rezerv. V=3m 3 , prohrom. bojlera V=3m 3 i rezervoara V=30m 3 sa pratecim instalacijama

Vojna akademija Beograd

Ciscenje i sanacija rezervoara mazuta V = 500 m 3 i V = 1000 m 3

“Institut Vinca”

Sanacija toplovodnog kotla SVN 1600

Aerodrom Batajnica

Izrada i ugradnja dvoplastnih podzemnih rezervoara V=100m 3 -3 kom i pratecih instalacija za kerozin

Komanda RV Zemun

Izgradnja predajne podstanice 1,7 MW i instalacije grejanja

Sladara ‘'Grmec''Krajisnik

Ispitivanje i sanacija kotla TE –108- Minel

Sladara ‘'Maltinex''B. Palanka

Izrada i ugradnja hem prip vode 2x6 m 3 /h

VMA Beograd

Servis i zamene 40 kom reducir stanica i cevovoda vode

“Knjaz Milos” Arandelovac

Izmestanje i izgradnja trase gasovoda u krugu fabrike

Sladara ‘'Maltinex'' B. Palanka

Montaza amonijacnog rashladnog postrojenja

Aerodrom Kovin

Prevodenje – rekonstrukc. parne u toplovodnu kotlarnicu

JKP ''Zelenilo'' - Beograd

Remont kotlova Neovulkan i SVN i termotehnickih instalacija